अमवा महुआ के झूमे डलिया

अमवा महुअवा के झूमे डरिया

Sharda Sinha

अमवा महुअवा के झूमे डरिया  - 2
तानी ताका न बलम , तानी ताका न बलमुआ ओरिया । 

अमवा मोजर गइले महुआ कुचाई गइले 
अमवा मोजर गइले महुआ कुचाई गइले 
रसवा से भरी गइले कुल डरिया हो जी रसवा से भरी गइले कुल डरिया
तानी ताका न बलम , तानी ताका न बलमुआ ओरिया । 

महुआ बिनन हम गइली महुआ बगिया 
महुआ बिनन हम गइली महुआ बगिया 
रहिया जे छेकले देवर पापिया  हो जी रहिया जे छेकले देवर पापिया
तानी ताका न बलम , तानी ताका न बलमुआ ओरिया ।  Read More : अमवा महुअवा के झूमे डरिया about अमवा महुअवा के झूमे डरिया