IN 2018

Bhikari: Bhagwan ke naam pe kuch de de.
Engineer: Ye le meri B.Tech ki degree rakh le.

Bhikari: Tujhe chahiye to meri M.Tech ki rakh le.

Funny Video

Total views: 1,073
Views today: 5
Total views: 796
Views today: 0
Total views: 225
Views today: 0
Total views: 391
Views today: 5
Total views: 391
Views today: 5
Total views: 391
Views today: 5
Total views: 917
Views today: 0
Total views: 1,018
Views today: 1
Total views: 870
Views today: 2
Total views: 1,007
Views today: 1