IN 2018

Bhikari: Bhagwan ke naam pe kuch de de.
Engineer: Ye le meri B.Tech ki degree rakh le.

Bhikari: Tujhe chahiye to meri M.Tech ki rakh le.

Funny Video

Total views: 252
Views today: 2
Total views: 387
Views today: 2
Total views: 258
Views today: 1
Total views: 227
Views today: 1
Total views: 232
Views today: 0
Total views: 921
Views today: 2
Total views: 819
Views today: 1
Total views: 774
Views today: 1
Total views: 814
Views today: 1
Total views: 851
Views today: 1