IN 2018

Bhikari: Bhagwan ke naam pe kuch de de.
Engineer: Ye le meri B.Tech ki degree rakh le.

Bhikari: Tujhe chahiye to meri M.Tech ki rakh le.

Funny Video

Total views: 172
Views today: 0
Total views: 276
Views today: 0
Total views: 200
Views today: 0
Total views: 167
Views today: 0
Total views: 163
Views today: 0
Total views: 860
Views today: 0
Total views: 757
Views today: 0
Total views: 714
Views today: 0
Total views: 760
Views today: 0
Total views: 763
Views today: 0