IN 2018

Bhikari: Bhagwan ke naam pe kuch de de.
Engineer: Ye le meri B.Tech ki degree rakh le.

Bhikari: Tujhe chahiye to meri M.Tech ki rakh le.

Funny Video

Total views: 50
Views today: 7
Total views: 65
Views today: 3
Total views: 69
Views today: 1
Total views: 49
Views today: 1
Total views: 58
Views today: 0
Total views: 729
Views today: 4
Total views: 652
Views today: 0
Total views: 628
Views today: 0
Total views: 661
Views today: 0
Total views: 666
Views today: 0