IN 2018

Bhikari: Bhagwan ke naam pe kuch de de.
Engineer: Ye le meri B.Tech ki degree rakh le.

Bhikari: Tujhe chahiye to meri M.Tech ki rakh le.

Funny Video

Total views: 320
Views today: 1
Total views: 515
Views today: 2
Total views: 344
Views today: 1
Total views: 310
Views today: 1
Total views: 333
Views today: 0
Total views: 998
Views today: 1
Total views: 906
Views today: 0
Total views: 865
Views today: 0
Total views: 888
Views today: 0
Total views: 943
Views today: 0