IN 2018

Bhikari: Bhagwan ke naam pe kuch de de.
Engineer: Ye le meri B.Tech ki degree rakh le.

Bhikari: Tujhe chahiye to meri M.Tech ki rakh le.

Funny Video

Total views: 104
Views today: 1
Total views: 180
Views today: 1
Total views: 134
Views today: 3
Total views: 102
Views today: 1
Total views: 110
Views today: 2
Total views: 781
Views today: 1
Total views: 711
Views today: 0
Total views: 667
Views today: 0
Total views: 710
Views today: 2
Total views: 713
Views today: 0